Waterinstallaties

water; drinkwater (53.1)

verzameling van voorzieningen voor transporteren van drinkwater, vanaf de hoofd- of dienstvoeding tot aan de verbruikspunten

water; verwarmd tapwater (53.2)

verzameling van voorzieningen voor bereiden en transporteren van verwarmd tapwater, vanaf de koudwateraansluiting op de waterverwarmer tot aan de verbruikspunten

water; bedrijfswater (53.3)

verzameling van voorzieningen voor transporteren van bedrijfswater, vanaf de behandelingseenheid of het ontvangstpunt tot aan het afname- of verbruikspunt

water; gebruiksstroom en condens (53.4)

verzameling van voorzieningen voor opwekken en transporteren van gebruiksstoom en condens, vanaf de koudwater aansluiting op de stoomopwekker tot en met de verbruikspunten en de condensterugvoer of afvoer

water; waterbehandeling (53.5)

verzameling van voorzieningen voor behandelen van de kwaliteit van water, vanaf het ontvangstpunt van het onbehandelde water tot aan het distributienet van het behandelde water

Installatiewerk.net