Terreinvoorzieningen

terrein; grondvoorzieningen (90.1)

verzameling van grondvoorzieningen die als voorbereidende werken noodzakelijk zijn voor het afwerken van het terrein- gedeelte dat niet wordt bebouwd, gerekend vanaf het begaan- baar maken van het terrein tot aan de terreinafwerkingen

terrein; opstallen (90.2)

verzameling van los van het hoofdgebouw gesitueerde kleinere bouwwerken in het terrein, gerekend vanaf de grondvoorzieningen

terrein; omheiningen (90.3)

verzameling van voorzieningen ter afscheiding van het terrein, inclusief afwerking van openingen in deze afscheidingen, gerekend vanaf de grondvoorzieningen

terrein; terreinafwerkingen (90.4)

verzameling van terreinafwerkingen, met inbegrip van de afwerkingen van hellingen en trappen in het terrein, gerekend vanaf de grondvoorzieningen

terrein; terreinvoorzieningen werktuigkundig (90.5)

verzameling van werktuigbouwkundige installatietechnische voorzieningen in het terrein, voornamelijk klimaat en sanitair, ten behoeve van het gebouw en van het terrein, gerekend vanaf ca. 500 mm vanuit het gebouw tot aan de terreingrens

terrein; terreinvoorzieningen elektrotechnisch (90.6)

verzameling van installatietechnische voorzieningen ten behoeve van het terrein, voornamelijk elektrotechnisch, beveiliging en transport

terrein; terreinvoorzieningen standaard (90.7)

verzameling van inrichtingen van het terrein welke als een algemeen onderdeel van de terreininrichting kunnen worden beschouwd, gerekend vanaf de terreinafwerking

terrein; terreinvoorzieningen bijzonder (90.8)

verzameling van inrichtingen van het terrein afgestemd op een specifieke gebruikersgroep, waarvan het ontwerp en/of de uitvoering gespecialiseerde kennis vergt, gerekend vanaf de terreinafwerking

Installatiewerk.net