Privacy

Installatiewerk.net heeft de privacy van internetgebruikers hoog in het vaandel staan. De opslag van gegevens zullen tot het uiterste minimum worden beperkt. Uiteraard worden gegevens nimmer voor een ander doel gebruikt dan waarvoor ze zijn verstrekt. Indien u (persoonlijke) gegevens via een formulier aan Installatiewerk.net doorgeeft, bijvoorbeeld bij het toevoegen van een URL, dan worden deze gegevens uitsluitend voor het doel gebruikt waar u ze voor heeft ingevuld. Nimmer zullen ze aan derden ter beschikking worden gesteld.

Om Installatiewerk.net voortdurend te verbeteren, worden wel aantallen bezoekers per internetpagina gemeten, en soms ook wel individuele sporen van bezoekers op de gehele internetsite. Deze sporen worden nimmer gekoppeld aan individuele gegevens van bezoekers.

Indien u een e-mail stuurt aan Installatiewerk.net, om welke reden ook, dan wordt dit e-mailadres nimmer voor een ander doel gebruikt dan waarvoor u expliciet toestemming heeft gegeven. Het is gebruikelijk iedere e-mail te beantwoorden. Mocht u ook maar enige vraag of opmerking hebben, aarzel dan niet om per e-mail contact met ons op te nemen.

Contactgegevens:
info@installatiewerk.net

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Installatiewerk.net verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Uw naam (indien opgegeven)
– Uw E-mailadres
– De vermelde website URL

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Installatiewerk.net verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om de door u opgegeven URL te vermelden op de website.
– Installatiewerk.net analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Installatiewerk.net neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Installatiewerk.net) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Installatiewerk.net bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Installatiewerk.net verstrekt in geen enkele geval (persoons)gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Installatiewerk.net gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Installatiewerk.net gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Installatiewerk.net en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@installatiewerk.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. laten Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Installatiewerk.net wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Installatiewerk.net neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@installatiewerk.net

R.H. Witteveen
Installatiewerk.net

Installatiewerk.net