Gebruiksvoorzieningen

vaste gebruikersvoorzieningen; standaard (72.1)

verzameling van als standaardinrichting te beschouwen vast ingebouwde of aangesloten voorzieningen voor gebruik en inrichting van gebruikersruimten

vaste gebruikersvoorzieningen; bijzonder (72.2)

verzameling van als bijzonder inrichting te beschouwen vast ingebouwde of aangesloten voorzieningen voor gebruik en inrichting van gebruikersruimten

 

Installatiewerk.net