Elektrotechniek

centrale elektrische voorzieningen; energie, noodstroom (61.1)

verzameling van centrale elektrotechnische energievoorzieningen, vanaf de aansluiting op het openbare distributienet tot en met de hoofdschakel- en verdeelinrichtingen

centrale elektrische voorzieningen; aarding (61.2)

verzameling van centrale elektrotechnische voorzieningen voor veiligheidsaarding, medische aarding en speciale aarding

centrale elektrische voorzieningen; kanalisatie (61.3)

verzameling van centrale voorzieningen voor het aanbrengen van leidingen voor elektrische energie, communicatie, beveiliging, regeling en gebouwbeheersvoorzieningen

centrale elektrische voorzieningen; energie, hoogspanning (61.4)

verzameling van centrale elektrotechnische energievoorzieningen, vanaf de aansluiting op het openbare distributienet tot en met de hoofdschakel- en verdeelinrichtingen voor spanningen groter dan 1 Kv

centrale elektrische voorzieningen; energie, laagspanning (61.5)

verzameling van centrale elektrotechnische energievoorzieningen, vanaf de aansluiting op het openbare distributienet tot en met de hoofdschakel- en verdeelinrichtingen voor spanningen groter dan 100 V en kleiner dan 1 Kv

centrale elektrische voorzieningen; energie, zeer lage spanning (61.6)

verzameling van centrale elektrotechnische energievoorzieningen, vanaf de aansluiting op het openbare distributienet tot en met de hoofdschakel- en verdeelinrichtingen voor spanningen kleiner dan 100 V

centrale elektrische voorzieningen; bliksemafleiding (61.7)

verzameling van centrale elektrotechnische energievoorzieningen voor bliksemafleiding

Installatiewerk.net